Saarloosův vlčák - Podmínky chovnosti

 

Plemeno Saarloosův vlčák spadá pod Klub málopočetných plemen psů (KCHMPP).


Novým poradcem chovu byla jmenována paní Denisa Horáková , Záryby 120, 277 13 Záryby, tel.: 736 176 633, kobra.h@seznam.cz.

 

Saarloosův vlčák je zařazován do chovu na základě bonitace nejdříve od 15-ti měsíců věku.

Součástí bonitace je měření kohoutkové výšky, posouzení stavby těla a jednotlivých jeho částí, u psů kontrola varlat, dále kontrola chrupu - tzn. přepočítání zubů, posouzení psa v pohybu a také jeho povahy. Povaha se neposuzuje, tak jako u československých vlčáků za pomoci speciální zkoušky, ale pouze dle jeho chování v kruhu, k rozhodčímu, při manipulaci - tzn.při měření, počítání zubů atd.

 

VZOR BONITAČNÍ KARTY

- - - - - -Následně k vlastnímu uchovnění saarloose je potřeba splnit ještě další požadavky, které je možné doložit dodatečně:

1) VÝSTAVY

Saarloosův vlčák je zařazován do chovu na základě jedné výstavy pořádané klubem a jedné výstavy vyššího typu (oba výsledky od mezitřídy) se známkou Výborný nebo Velmi dobrý.

Informace a rady ohledně vystavování si můžete přečíst zde - "VÝSTAVY".

 

2) ZDRAVOTNÍ VYŠETŘENÍ

Podrobnější informace o níže zmíněných geneticky podmíněných chorobách, na které se testuje plemeno Saarloosův vlčák (DKK, DLK, PRA, DWARF, DM), si můžete přečíst zde - "NEMOCI PLEMENE"

Psi i feny jsou zařazováni do chovu na základě vyšetření DKK (dysplazie kyčelního kloubu) do výsledku stupně 2/2 (C) včetně. Vyšetření může být provedeno až po dosažení 15-ti měsíců věku. Vyšetření platí i pro zahraniční psy, kteří se budou účastnit reprodukce v ČR.

Psi i feny jsou zařazováni do chovu na základě vyšetření DLK (dysplazie loketního kloubu) do výsledku stupně 2/2 (C) včetně. Vyšetření může být provedeno až po dosažení 15-ti měsíců věku.

Dále musí všichni jedinci absolvovat oční vyšetření na PRA (progresivní atrofie sítnice) - genetické vyšetření platí doživotně (u SAV bohužel není dosud znám gen, který způsobuje toto onemocnění, proto genetické vyšetření ze vzorku krve není možné). DOV (oftalmologické vyšetření) platí pouze jeden rok.

U jedinců, kteří se budou podílet na reprodukci v ČR se doporučuje genetické vyšetření na DWARF (dwarfismus) a DM (degenerativní myelopatie) - není určená konkrétní laboratoř (většinou se zasílají vzorky krve do laboratoře LABOKLIN - česká pobočka a nebo SLOVGEN (neakreditovaná laboratoř) na Slovensku).

Já spíše upřednostňuji Laboklin. Jejich žádanka na genetické vyšetření na DWARF a DM v českém jazyce:

zadanka-na-vysetreni-laboklin.pdf [ 164.18 kB, PDF ]

 

PŘI REPRODUKCI PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ:

Pokud jedinec doloží genetické vyšetření obou rodičů s výsledkem negativní, je automaticky brán za negativního a nemusí být vyšetřen.

Pokud jeden z plánovaných rodičů není vyšetřen, druhý z rodičů musí být vyšetřen a to s výsledkem negativní.

 

JSOU ZAKÁZÁNA TATO SPOJENÍ!!

- přenašeč + přenašeč

- přenašeč + pozitivní

 

DÁLE JE ZAKÁZÁNO SPOJENÍ DVOU HNĚDÝCH JEDINCŮ!!

 

Věk pro zařazení do chovu: pes od 18 měsíců neomezeně, fena od 18 měsíců do 8 let věku.

 

Počet vrhů: 1 vrh v jednom kalendářním roce

 

Naše fenka Shaeny při bonitaci.

- - -