Bylo řečeno o psech

 

Stvoření světa podle psa

 

Prvního dne stvořil Bůh psa.

Druhého dne Bůh stvořil člověka, aby psu sloužil.

Třetího dne Bůh stvořil všechna možná zvířata na zemi, aby mohla případně sloužit psu za potravu.

Čtvrtého dne stvořil Bůh dřinu, aby člověk mohl pracovat pro dobro a potřeby svého psa.

Pátého dne Bůh stvořil tenisák, aby ho pán mohl házet a pes ho aportovat nebo neaportovat.

Šestého dne stvořil Bůh veterinární vědu, aby udržovala psa zdravého a jeho pána na mizině.

Sedmého dne chtěl Bůh odpočívat, ale musel jít vyvenčit psa.

 

Pravidla psí výchovy

Pes nesmí do domu.

No dobře, pes smí do domu, ale jen do vyhrazených prostor.

Pes smí do všech pokojů, ale nesmí se dotýkat nábytku.

Pes smí jenom ke starému nábytku.

Tak jo, pes smí na nábytek, ale nesmí spát s lidmi v posteli.

Dobře, pes smí do postele, ale pouze když je zavolán.

Pes smí do postele, když si vzpomene, ale nesmí pod pokrývku.

Pes smí pod pokrývku, když je pozván.

Pes smí spát pod pokrývkou každou noc.

Lidé se musí psa dovolit, když s ním chtějí pod pokrývku.

V noci smí být s člověkem pod pokrývkou jen jeden pes.

Dobrá, tak tedy dva psi, ale nikdy víc.

No....

 

Co se můžeme naučit od psů

Když na něco dostatečně dlouho civíš, získáš to.

Nevycházej bez průkazu.

Buď k lidem otevřený, své pocity můžeš vyjádřit počůráním jejich bot.

Když je čas jít spát, nech návštěvu návštěvou a běž si lehnout.

Vítej lidi přátelsky - studený čumák v klíně je ta nejlepší z cest.

Když to není mokré, není to opravdový polibek.

Když něco provedeš, přijmi za to zodpovědnost (hned jak tě vyvlečou z pod postele).

 

Proč je skvělé být psem

 

Nikdo od vás neočekává, že se budete každý den koupat.

Když vás někde svědí, klidně se podrbete.

Špatné jídlo pro vás neexistuje.

Kost ze zverimexu vás zabaví na celé hodiny.

Když vám narostou chlupy na neobvyklých místech, nikdo si toho nevšimne.

Můžete proležet celé dny bez obav, že vás někdo vyhodí.

Když dáte cizímu člověku hlavu do klína, nemáte z toho problémy.

Stále máte radost, když vidíte stejné lidi.

 

Stvoření nejlepšího přítele člověka

Bůh zavolal zvíře z pole a řekl:

Ejhle, člověk je stvořen k obrazu mému. Proto se mu klaň.

Budeš jej bránit v divočině, ochraňovat jeho stáda, hlídat jeho děti, doprovázet jej kamkoli půjde - dokonce i v civilizaci.

Budeš jeho přítelem, spojencem a jeho otrokem.

Konej tyto věci a já tě obdařím instinkty, které nemají ostatní zvířata: věrností, oddaností a porozuměním, kterými budeš překonávat člověka samotného. Abych nikdy neuškodil tvé odvaze, nebudeš nikdy moci předvídat svoji smrt. Abych neuškodil tvojí loajalitě, k chybám člověka budeš slepý. Abych neuškodil tvému porozumění, bude ti odepřena moc slova. Budeš rozmlouvat se svým pánem pouze svojí myslí a svýma poctivýma očima.

Kráčej po jeho boku, spi na jeho zápraží, zaháněj jeho protivníky, střehni jeho hranice, sdílej s ním jeho utrpení, miluj ho a věř mu.

A na oplátku člověk uspokojí tvoje potřeby a touhy - kterými budou pouze potrava, úkryt a pohlazení.

Buď tichý a buď člověku přítelem. Veď ho po cestě plné nebez-

pečí do země, kterou jsem mu slíbil.

To bude tvůj osud a tvoje nesmrtelnost.

PES SLYŠEL A SPOKOJIL SE S TÍM.